فرمول شامپو تاچ لس نانو (مخصوص خودرو)

فرمول شامپو تاچ لس نانو (مخصوص خودرو)

فرمول شامپو تاچ لس نانو (مخصوص خودرو)

شامپوی تاچ لس نانو میباشد و بدون دخالت دست قابل استفاده میباشد

مناسب برای کارواشها 

 این فرمول در یک صفحه و با فرمت pdf ارائه شده است